KM Płock

Karta Komunikacji Miejskiej

Doładowania Internetowe

Miasto Płock

Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje plików „cookie”. Logowanie z niektórych funkcji serwisunie będzie możliwe dopóki nie zmienisz tego ustawienia w swojej przeglądarce.

Rejestracja Karty

Jeżeli jesteś już posiadaczem spersonalizowanej (imiennej) Karty Komunikacji Miejskiej, podaj numer posiadanej karty oraz numer PESEL podany w trakcie wydawania e-karty.

Dane klienta
Kontrola antyspamowa
Akceptuję Regulamin KKM oraz Regulamin doładowania i zobowiązuję się do przestrzegania ich postanowień.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą danych osobowych (uwagi i pouczenia), podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe, a przekazane w celu zamieszczenia na e-karcie zdjęcie nie narusza przepisów prawa oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, ponoszę odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dóbr osobistych i innych oraz oświadczam, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoję wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób, przez co zwolnię KM Płock z wszelkiej odpowiedzialności w postępowaniach sądowych.
Uwagi i pouczenia

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuję co następuje: dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia identyfikacji właściciela imiennej Karty Komunikacji Miejskiej – biletu elektronicznego (zwanej dalej e-kartą) w razie wydania kolejnej nowej e-karcie w przypadku jej utraty lub uszkodzenia powodujący brak możliwości odczytu zapisanych na niej informacji wraz z odtworzeniem daty ważności biletu. Dane dotyczące numeru e-karty, daty i godziny sprzedaży, numeru punktu zakupu oraz rodzaju biletu, daty, godziny oraz numeru urządzenia, w którym dokonano usługi przeniesienia, daty i godziny kontroli, zablokowanych e-kartach będą przetwarzane w celach windykacyjnych i reklamacyjnych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania w sytuacji określonej w art. 35 Ustawy. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Zarząd KM-Płock, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock.