KM Płock

Karta Komunikacji Miejskiej

Rejestracja wniosku

Miasto Płock

Rejestracja Wniosku o Wydanie Imiennej Karty Komunikacji Miejskiej...

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Dane osobowe
maksymalny rozmiar: 200KB; dopuszczalne formaty: ".jpg"; minimalne wymiary: 100x150px; maksymalne wymiary: 600x800px;
Adres zamieszkania
Dodatkowe parametry karty
Inne
Dodatkowe oświadczenia
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Karty Komunikacji Miejskiej oraz Regulaminem Doładowania i w pełni je akceptuję. Zobowiązuję się korzystać z Karty zgodnie z zasadami zaawartymi w Regulaminach KM-Płock Spólka z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku w celu wystawienia Karty Komunikacji Miejskiej, kodowania biletów a także prowadzenia jej ewidencji i kontroli, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
Kontrola antyspamowa

Uwagi i pouczenia

Zarząd Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia Karty Komunikacji Miejskiej, kodowania biletów a także prowadzenia jej ewidencji i kontroli
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania Karty Komunikacji Miejskiej
  4. Osobie przysługuje prawo wglądu do danych i prawo ich poprawienia i uzupełniania
  5. W przypadku utraty Karty Komunikacji Miejskiej możliwe jest odpłatne wydanie duplikatu Karty wraz z biletem o okresie ważności odpowiadającym biletowi na utraconej Karcie, po dostarczeniu aktualnego zdjęcia
  6. Kartę należy okazywać na każde żądanie służb kontrolerskich
  7. Kaucja w wysokości 20zł płatna przy odbiorze Karty Komunikacji Miejskiej